Brief aan 2de kamer

De Regeling Verlaagd Tarief heeft alles in zich wat de politiek wil.

Dat is de titel van een pleidooi voor verbetering van de RVT dat we naar de leden van de Tweede Kamercommissie EZK hebben gestuurd. Daarin beargumenteren we dat de RVT het in zich heeft om weerstand tegen groene energie om te zetten naar enthousiasme. De belangrijkste verbetering die daarvoor nodig is om het belastingvoordeel voor coöperatieleden meer in de buurt te laten komen van dat van mensen die van de Salderingsregeling gebruik maken. Een eerste stap daarvoor is ook de Opslag Duurzame Energie onder de RVT te brengen.

Het hele verhaal is hier te downloaden.