Dienstverlening

Als CORF onderscheiden we de volgende diensten:

A. Facilitering lokale energiecoöperaties
B. Facilitering ondernemers- en werknemerscoöperaties
C. Advies aan ondernemers over optimaal gebruik van bedrijfsdaken

Ad A
CORF richt zich primair op de overdracht van kennis aan lokale energiecoöperaties. Dat zijn bij voorkeur postcoderooscoöperaties, maar coöperaties die investeren met gebruik van SDE kunnen wij ook faciliteren. Over het algemeen zal CORF voor investering in de eerste projecten een Bedrijfsplan voor de coöperatie opstellen. Met behulp van een zelf ontwikkeld rekenmodel wordt een beginbalans en meerjarige exploitatiebegroting opgesteld. Met het rekenmodel kan ook de rentabiliteit van specifieke  investeringen door de coöperatie berekend worden. Op basis daarvan kan de coöperatie investeringsbeslissingen nemen.

Met het bedrijfsplan kan de coöperatie naar leden, financiers en gemeente toe om hen te betrekken bij haar groene investeringen.

CORF verwacht van de lokale coöperatie dat zij zich richt op de werving van leden en het vinden van locaties voor de plaatsing van zonnepaneleninstallaties. CORF richt zich op kennisoverdracht en ondersteuning in de beginfase. CORF helpt de lokale coöperatie op weg met een bedrijfsplan, ondersteunt bij de financiering en realisatie van de eerste projecten, organiseert voor lokale bestuursleden enkele dagdelen voor overdracht van kennis en draagt vervolgens  het elders beproefde rekenmodel en dummy’s van allerlei noodzakelijke documenten en overeenkomsten over aan het lokaal bestuur. Tenslotte wordt een periode afgesproken waarin het lokale bestuur per mail en telefoon een beroep op CORF kan blijven doen voor ondersteuning na het eerste begin.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden is hier te vinden.

Een indruk van wat de lokale coöperaties van CORF aan kennis overgedragen krijgen geeft onderstaande lijst.

 • Statuten coöperatie op basis van het “Op Rozen”-model
 • Ledenovereenkomst
 • Overeenkomst met locatie-eigenaar voor vestiging Recht van Opstal
 • Akte Recht van Opstal (notaris)
 • Spreadsheet voor het maken van calculaties t.b.v. geïnteresseerde dakeigenaren
 • Rekenmodel voor beginbalans en meerjarige exploitatiebegroting van de coöperatie
 • Foldermateriaal en format voor website
 • Overeenkomst voor Achtergestelde Geldlening (leden)
 • Informatiememorandum Achtergestelde Geldlening
 • Spelregels voor organisatie en toewijzing Achtergestelde Geldlening
 • Documenten (o.a. FAQ) voor de website
 • EPC-contract met de installateurs

Ad B
In een ondernemerscoöperatie werken lokale ondernemers samen. Zij vervullen dan tegelijkertijd de rol van dakeigenaar en lid van de coöperatie. De baten van dit type coöperatie vallen op een grotendeels fiscale gunstige manier toe aan de ondernemers die samenwerken in een dergelijke coöperatie.
In een werknemerscoöperatie richten de werknemers van een bedrijf een coöperatie op. De ondernemer stelt zijn bedrijfsdak en ook kapitaal voor de aanschaf van een zonnestroominstallatie aan deze coöperatie beschikbaar, waarna de werknemers fiscaal gunstig van de baten profiteren.
CORF regelt voor deze coöperaties de benodigde overeenkomsten, juridische documenten en subsidies.

Ad C
Veel ondernemers worstelen met de vraag hoe hun bedrijfsdak optimaal te gebruiken voor de productie van zonnestroom. Er zijn een groot aantal factoren om rekening mee te houden: aantal en type elektricticiteitsaansluitingen, het stroomverbruik op die aansluitingen, piekwaarden, netwerkregels, beperkingen stroomnet (netcongestie), eigen stroomcontract, type dak, eisen opstalverzekeraar etc. CORF verzamelt de relevante informatie en levert op basis daarvan een advies over het aantal te plaatsen panelen (met inzicht in investerings- en exploitatiekosten, rendement en terugverdientijden) waarbij energetisch en financieel het maximale rendement uit het dak wordt gehaald. Daarbij komen vaak ook de ad B genoemde opties aan de orde.