Dienstverlening

CORF richt zich primair op de overdracht van kennis aan lokale energiecoöperaties. Dat zijn bij voorkeur postcoderooscoöperaties, maar coöperaties die investeren met gebruik van SDE kunnen wij ook faciliteren. Over het algemeen zal CORF voor investering in de eerste projecten een Bedrijfsplan voor de coöperatie opstellen. Met behulp van een zelf ontwikkeld rekenmodel wordt een beginbalans en meerjarige exploitatiebegroting opgesteld. Met het rekenmodel kan ook de rentabiliteit van specifieke  investeringen door de coöperatie berekend worden. Op basis daarvan kan de coöperatie investeringsbeslissingen nemen.

Met het bedrijfsplan kan de coöperatie naar leden, financiers en gemeente toe om hen te betrekken bij haar groene investeringen.

CORF verwacht van de lokale coöperatie dat zij zich richt op de werving van leden en het vinden van locaties voor de plaatsing van zonnepaneleninstallaties. CORF richt zich op kennisoverdracht en ondersteuning in de beginfase. CORF helpt de lokale coöperatie op weg met een bedrijfsplan, ondersteunt bij de financiering en realisatie van de eerste projecten, organiseert voor lokale bestuursleden enkele dagdelen voor overdracht van kennis en draagt vervolgens  het elders beproefde rekenmodel en dummy’s van allerlei noodzakelijke documenten en overeenkomsten over aan het lokaal bestuur. Tenslotte wordt een periode afgesproken waarin het lokale bestuur per mail en telefoon een beroep op CORF kan blijven doen voor ondersteuning na het eerste begin.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden is hier te vinden.

Een indruk van wat de lokale coöperatie van CORF aan kennis overgedragen krijgen geeft onderstaande lijst.

 • Statuten coöperatie op basis van het “Op Rozen”-model
 • Ledenovereenkomst
 • Overeenkomst met locatie-eigenaar voor vestiging Recht van Opstal
 • Akte Recht van Opstal (notaris)
 • Spreadsheet voor het maken van prijsvergelijkingen (o.b.v. door aspirant-leden aan te dragen jaarnota’s energie)
 • Foldermateriaal voor toekomstige leden
 • Overeenkomst voor Achtergestelde Geldlening (leden)
 • Informatiememorandum Achtergestelde Geldlening
 • Rekenmodel voor toewijzing Achtergestelde Geldlening
 • Documenten (o.a. FAQ) voor de website
 • Raamovereenkomst met de installateurs