Verbetering van de RVT of een nieuwe regeling?

De Regeling Verlaagd Tarief heeft alles in zich wat de politiek wil

Dat is de titel van een pleidooi voor verbetering van de RVT dat we in februari 2019 naar de leden van de Tweede Kamercommissie EZK hebben gestuurd. Daarin beargumenteren we dat de RVT het in zich heeft om weerstand tegen groene energie om te zetten naar enthousiasme. De belangrijkste verbetering die daarvoor nodig is om het belastingvoordeel voor coöperatieleden meer in de buurt te laten komen van dat van mensen die van de Salderingsregeling gebruik maken. Een eerste stap daarvoor is ook de Opslag Duurzame Energie onder de RVT te brengen. Dit pleidooi is uitgeschreven in de notitie De RVT heeft alles in zich wat de politiek wil.

Daarna heeft het kabinet een besluit genomen over het garanderen van de Salderingsregeling tot tenminste eind 2022, heeft de ACM haar 'Visie datagovernance energie' gepubliceerd en is het Klimaatakkoord gesloten, met daarin het voornemen om per 2021 met een nieuwe regeling voor energiecoöperaties te starten. Die ontwikkelingen bij elkaar gaven ons aanleiding de notitie van februari aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. We pleiten er voor dat de opvolger van de RVT een vaste productievergoeding per kWh kent, de rol van energiebedrijven in de uitvoering van de regeling te elimineren en de coöperaties zelf een positie te geven die overeenkomt met de grote rol die het kabinet van hen verwacht bij de energietransitie. Daarom hebben we in juni 2019 de notitie Bouw de RVT om naar een Productievergoeding gepubliceerd.