Wie zijn wij?

Wilma Paalman-Vloedgraven

Wilma Paalman

Wilma Paalman-Vloedgraven is deskundige op het gebied van duurzame energie en begeleidt onder andere als initiatievenmakelaar voor de provincie Overijssel lokale energiecoöperaties. Vanuit haar uitgangspunt dat alle mensen moeten kunnen deelnemen en profiteren heeft zij samen met Henk Roosink het ‘Op Rozen’ model ontwikkeld, inclusief een bij dit concept passende toolkit van statuten, allerlei noodzakelijk overeenkomsten, brieven en overige documenten.

Samen van de zon profiteren.

Tel.: 06 - 10 03 68 69

Henk Roosink

Henk Roosink

Henk Roosink heeft zich verdiept in regelingen die groene energie stimuleren. Als financieel deskundige heeft hij het ‘Op Rozen’ model voor met vreemd vermogen te financieren energiecoöperaties bedacht en het bijbehorende rekenmodel ontworpen. Om draagvlak voor groene energie te realiseren wil hij mensen graag verenigen in energiecoöperaties om daarmee alle mensen te laten profiteren van groene energieprojecten en niet slechts enkele commerciële investeerders.

Lokaal opwekker van stroom.

Tel.: 06 - 29 45 40 38