Over CORF

Wat doet CORF

CORF faciliteert lokale initiatieven bij de oprichting van energiecoöperaties, de realisatie van zonnestroomprojecten en de administratieve afwikkeling daarvan. Onze specialisatie is de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ofwel de postcoderoos. Voor deze regeling hebben wij het ‘Op Rozen’ concept ontwikkeld. CORF richt zich met name op coöperaties die met dit concept zonnestroom op grote daken van bedrijven, instellingen en appartementsgebouwen willen produceren.

Daarnaast helpen wij bij de realisatie van varianten op de reguliere postcoderooscoöperatie, namelijk de 'ondernemerscoöperatie' en de 'werknemerscoöperatie'.
Ook adviseren wij bedrijven bij het optimaal benutten van hun daken voor zonnestroom door al onze kennis van techniek, netwerkregels, subsidieregels (SCE, SDE++ en ISDE), Salderingsregeling, fiscale stimulansen en energiemarkt in eigen rekenkundige modellen te verwerken. CORF verzorgt ook de daadwerkelijk projectrealisatie (aanbesteding, supervisie op realisatie, contacten financiers, subsidie-aanvraag en -afwikkeling).

Ons logo beeldt uit dat we als faciliterende coöperatie deuren openen naar kennis en relaties die nodig zijn voor het realiseren van postcoderoos initiatieven.

Visie

Lokaal draagvlak voor groene energie ontstaat als lokale inwoners zelf uitmaken waar projecten gerealiseerd worden en er vervolgens zelf van profiteren.  Het is funest voor landelijk draagvlak van energiebeleid als enkelen met de voordelen van subsidies aan de haal gaan, terwijl iedereen daarvoor belasting moet betalen. Als alle mensen de mogelijkheid krijgen te profiteren van groene energie, dan maakt dat voor de acceptatie een wereld van verschil.

De coöperatieve verenigingsvorm is bij uitstek geschikt om lokaal samen te beslissen over groene energie en er samen van te profiteren.

Missie

CORF wil er een bijdrage aan leveren dat groene energie zo veel mogelijk in handen komt van lokale energiecoöperaties. CORF wil met toepassing van haar ‘Op Rozen’ concept de financiële baten van groene energieprojecten zo volledig en breed mogelijk in de lokale gemeenschappen laten neerslaan. CORF wil graag de voor toepassing van dit concept noodzakelijke kennis overdragen aan lokale energiecoöperaties, zodat die nadien zelfstandig verder kunnen.

Waarom 'Op Rozen'

Dat heeft te maken met de naam van de fiscale maatregel waar wij bij voorkeur mee werken: de postcoderoos (officieel Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek). Daarnaast laat ons concept inwoners tegen een minimale investering maximaal profiteren. Daarmee zit je dus ‘op rozen’. En we denken dat Nederland een beetje blijer wordt als overal in Nederland mensen verantwoordelijkheid nemen en ‘de rozen’ laten bloeien.